Call us: +66 (0) 2235-2940-9|info@thaimui.co.th

ข้อมูลพื้นฐาน

จุดเริ่มต้น

จากจุดเริ่มต้นธุรกิจครอบครัวขนาดย่อมที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลวดสลิง เหล็ก และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในย่านเซียงกง เยาวราช สู่การเติบโตทางธุรกิจเป็นบริษัทมหาชน ที่มีทุนจดทะเบียนกว่า 120 ล้านบาท เกิดจากการที่ผู้บริหารของไทยมุ้ยในอดีตได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในการเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลวดสลิง และอุปกรณ์ยกหิ้วต่างๆ จึงได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทฯ ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท ไทยมุ้ยเทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด” เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2541 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 1,000,000 บาท โดยบริษัทมีจุดเด่นที่สำคัญ คือการให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าเป็นหลัก โดยได้จัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลวดสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้วที่มีคุณภาพสูงจากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกหลายราย เช่น คิสไวร์ (Kiswire), ไบรดอน(Bridon), อูช่า (Usha) และครอสบี้ (Crosby) เป็นต้น และยังมีบริการหลังการขายอย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าตลอดมา

ไทยมุ้ยมีชื่อเสียงที่แข็งแกร่ง
เป็นที่ยอมรับของลูกค้ามาอย่างยาวนาน

ไทยมุ้ย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และมีสำนักงานขายหน้าร้านบนถนนทรงวาด และคลังสำรองหลักที่สำโรงและปิ่นทอง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกจากนี้ ยังมีสำนักงานขายหน้าร้านและคลังสำรองที่สัตหีบ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ บริษัทขนส่งท่าเรือในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกของประเทศไทย รวมถึงได้มีการเพิ่มทีมงานวิศวกรฝ่ายขาย เพื่อเสนองานบริการต่างๆ ให้ครอบคลุมความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมดังกล่าว เช่น งานให้คำแนะนำ งานซ่อมบำรุง และงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้ารายอื่นในภูมิภาคตะวันออกอีกด้วย

เมื่อปี 2560 ไทยมุ้ยได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น “บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” หรือชื่อภาษาอังกฤษ Thai Mui Corporation Public Company Limited มีการเสนอขายหุ้นสามัญใหักับประชาชนที่สนใจ (Initial Public Offering: IPO) ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนรวมจำนวน 170,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 340,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยเรามุ่งมั่น พัฒนา การให้บริการสินค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งขยายธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำด้านลวดสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้วในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในระดับอื่นๆ ต่อไป

รายการ รายละเอียด
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ภาษาไทย) บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “THMUI”)
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ภาษาอังกฤษ) Thai Mui Corporation Public Company Limited
เลขทะเบียนบริษัท 0107560000281
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ลวดสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้ว
ทุนจดทะเบียน 170,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านบาท)
ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว 170,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านบาท)
ชนิดและจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว หุ้นสามัญ จำนวน 340,000,000 หุ้น (สามร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่ตั้งสำนักงาน

759 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ 10110 กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์

02-235-2940 ถึง 9

โทรสาร

02-236-8336 หรือ
02-639-4022

เว็บไซต์

www.thaimui.com