Call us: +66 (0) 2235-2940-9|info@thaimui.co.th

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 26 พฤษภาคม 2563 16:40

THMUI

0.59 THB

เปลี่ยนแปลง(%)

+0.04(7.27%)

มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 679,454

ช่วงราคาระหว่างวัน 0.56 - 0.62

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,129,300

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 0.25 - 1.27